Som beslutades vid SISA:s ordinarie årsmöte inbjuder vi er härmed till ett extrainsatt årsmöte med fokus på den motion ang ämnesdefinition som inkom till årsmötet. Arbetsgruppens förslag bifogas. Den andra motionen som gällde tenure and promotion in the information systems/informatics discipline in Sweden kommer att behandlas vid det ordinarie årsmötet till hösten.

Tid: 21 maj, kl 9.00-11.00

Plats: https://lnu-se.zoom.us/j/64391228497

Agenda:

  1. Revidering av ämnesdefinition
  2. Ny ledamot i Börje Langefors kommitteen
  3. Datum för ordinarie årsmöte
  4. Övriga frågor

Alla är välkomna att delta så dela gärna denna information. Vid eventuell röstning gäller en röst per lärosäte.

Hälsn. Anita & Sarfraz

Updated: Förslag till ämnesdefinition SISA

Agenda: SISA210520