Som beslutades vid SISA:s ordinarie årsmöte inbjuder vi er härmed till ett extrainsatt årsmöte med fokus på de två motioner som inkom till årsmötet samt andra ärenden som kommit upp.

Tid: 21 maj, kl 9.00-11.00
Plats: https://lnu-se.zoom.us/j/64391228497

Agenda:
1. Revidering av ämnesdefinition
2. Recommendation regarding tenure and promotion in the information systems/informatics discipline in Sweden
3. Beslut som rör eventuellt ny ledamot i Börje Langefors kommitteen

Alla är välkomna att delta och vid eventuell röstning gäller en röst per lärosäte.