Välkommen

Svenska informationssystemakademin, SISA, grundades 2010. Föreningens syfte är att bidra till att samordna och uppmärksamma forskning och utbildning inom det ämnesområde som kallas informatik, systemvetenskap eller informationssystem i Sverige.

Informationssystem är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Inom denna ram finns vid svenska universitet och högskolor ett antal olika inriktningar.