SISA-konferensen 2020, Mittuniversitet

Link

Årets värd för mötet är Mittuniversitetet och Forum för Digitalisering. Under konferensen genomförs också SISAs årsmöte. Temat för årets konferens är Digital omställning och utmaningar och möjligheter i relation till utbildning och forskning inom informatik/informationssystem. Länk skickas till alla som anmält sig till konferensen. Programmet annonseras så snart det är klart.

11.00-12.00   Digital spetskompetens – Katarina Gidlund Mittuniversitetet

12.00-13.00   Lunch på egen hand

13.00-13.45   The new normal – omställning post corona Lars Svensson Högskolan Väst,  Johan Lundin          Göteborgs universitet och Lena-Maria Öberg Mittuniversitetet

14.00-14.45   Erarenhetsutbyte – omställning post corona

15.00-15.45   Anders Söderholm UKÄ –  akademins roll i vårt stundtals vetenskapsföraktande samhällsklimat

15:50-15.55   Prisutdelning Börje Langeforspriset – Katarina Gidlund

16:00-17.00   Årsmöte SISA