Välkommen till SISA Årsmöte 2023

9-10 oktober fysiskt på Högskolan i Borås.

Vi börjar med lunch den 9 oktober och avslutar med en lunch dagen efter, den 10.

Agenda och program presenteras senare.