SISA-konferensen 2018, Luleå Tekniska Universitet

2018-års SISA-konferens och årsmöte kommer att genomföras den 1-2 oktober på Campus Porsön, Luleå. Årets värd är Luleå Tekniska Universitet, Informationssystem.

Dag 1 startar kl 13.00 och vi avslutar dag 2 kl 12.00.
Klockan 13.00 dag 2 hålls SISAs årsmöte.

Program

Sprid gärna informationen till berörda på ditt lärosäte, och registrera dig (gärna för Sept 20th): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUNb5tzg5nAvQUXEA_KIRC2xNLNSuG6hsh4sgSa-kiKCFnFQ/viewform?c=0&w=1

Tero Päivärinta, Ordförande