SISAs pedagogiska pris

SISAs pedagogiska pris 2023

Senast priset delades ut var 2019. Det har hänt mycket sedan dess, bland annat COVID-19 som snabbt krävde nya pedagogiska grepp, och generativ AI som utmanar såväl kunskapssyn som examinationsformer.

Vi tror därför att det finns många intressanta pedagogiska idéer och lösningar att diskutera och dela mellan lärosätena. Vi har hittills fått in sex intresseanmälningar men ser gärna att ännu fler anmäler intresse.

För att uppmuntra så många lärosäten som möjligt att bidra och dela med sig av sitt pedagogiska arbete har vi i år förenklat beskrivningen av priset och nomineringsprocessen.

 1. Anmäl intresse att delta till en av medlemmarna i kommittén senast den 10 september, du hittar namnen längre ner.
 2. Presentera er pedagogiska insats för kommittén den 14 september kl 16:00. Ni har fem minuter på er för en enkel presentation på distans. Ni väljer själva format för presentationen. Länk till Zoom: https://lnu-se.zoom.us/j/6064042002
 3. Kommittén väljer ut tre förslag som bjuds in att presentera och diskutera sina pedagogiska insatser som en del av seminarierna på SISAs årsmöte den 9/10 oktober.
 4. Vinnare av SISAs pedagogiska pris presenteras under årsmötet.

Sprid gärna inbjudan till era kolleger. Välkommen med er intresseanmälan! Ett lärosäte kan göra flera intresseanmälningar.

Pitchningen är öppen och den som vill delta som åhörare är välkommen.

SISAs pedagogiska kommitté 2023:

SISA Pedagogiskt pris – Förenklad beskrivning 2023

Om pedagogiska priset

SISA instiftade 2012 ett pris som delas ut vartannat år till en föredömlig insats inom utbildning på grundläggande, avancerad eller forskarutbildningsnivå.

Genom SISAs pedagogiska pris avser vi att uppmärksamma föredömliga utbildningsinsatser och på så sätt höja status för såväl insatserna i sig som för ämnesområdet i stort. Priset kan ges till en eller flera personer som står bakom eller har arbetat med en föredömlig insats. En föredömlig insats innebär att det finns en tydlig lärandedimension och att insatsen gör skillnad för studenterna. Exempel på sådana insatser kan vara:

 • nya pedagogiska former
 • nya sätt att organisera lärande,
 • innovativ kvalitetssäkring,
 • mentorskap och handledning,
 • utveckling av kurser
 • hantering av progression
 • utbildningscase

Regelverket för SISAs pedagogiska pris kan hämtas här:

Regelverk pedagogiskt pris SISA 2015 – beslutat