SISAs pedagogiska pris

SISA instiftade 2012 ett pris som delas ut vartannat år till en föredömlig insats inom utbildning på grundläggande, avancerad eller forskarutbildningsnivå.

Genom SISAs pedagogiska pris avser vi att uppmärksamma föredömliga utbildningsinsatser och på så sätt höja status för såväl insatserna i sig som för ämnesområdet i stort. Priset kan ges till en eller flera personer som står bakom eller har arbetat med en föredömlig insats. En föredömlig insats innebär att det finns en tydlig lärandedimension och att insatsen gör skillnad för studenterna. Exempel på sådana insatser kan vara:

  • nya pedagogiska former
  • nya sätt att organisera lärande,
  • innovativ kvalitetssäkring,
  • mentorskap och handledning,
  • utveckling av kurser
  • hantering av progression
  • utbildningscase

Regelverket för SISAs pedagogiska pris kan hämtas här:

Inbjudan SISAs pedagogiska pris 2017

Regelverk pedagogiskt pris SISA 2015 – beslutat