Börje Langeforspriset

Börje Langefors var en pionjär inom IT och skapare av ämnet Informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling (ADB) som sedermera blivit Informatik. Han var den förste professorn i informationssystem i Sverige och en av de första i världen. Börje bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och han pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling. Börje Langefors förde fram fler än 20 doktorander till examen varav flera idag är professorer som i sin tur har fört fram egna doktorander till examen.

I syfte att hedra Börje Langefors och uppmuntra en fortsatt god forskning inom vårt ämne har SISA beslutat att årligen tilldela Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden.

Syftet med priset är att:

  • Belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser
  • Visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik/informationssystem

Regelverket för Langeforspriset kan hämtas här:

Regelverk för Langeforspriset

En priskommitté som utses av SISA:s årsmöte bedömer nominerade avhandlingar och utser årets pristagare.

Pristagare Börje Langeforspriset 2020Daniel Skog vid Umeå Universitet och Leif Sundberg vid Mittuniversitetet

Pristagare Börje Langeforspriset 2019Susanne Lindberg, Halmstad Högskola och Fatemeh Saadatmand, Högskolan Borås

Pristagare Börje Langeforspriset 2018: Olgerta Tona vid Lund Universitet och Claire Ingram Bogusz  vid Stockholm School of Economics

Pristagare Börje Langeforspriset 2017: Malin Granath vid Linköping Universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2016: Daniel Nylén vid Umeå Universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2015: Johan Sandberg vid Umeå Universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2014: Mathias Hatakka vid Örebro universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2013: Anders Olof Larsson vid Uppsala universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2012: Henrik Wimelius vid Umeå universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2011: Annika Andersson vid Örebro universitet.

Börje Langeforspriset 2011-2016 sponsras av:

Sitevision logo