Pristagare Börje Langeforspriset 2009-2010

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2009-2010 har tilldelats

Annika Andersson vid Örebro universitet för avhandlingen ”Learning to Learn from e-Learning”

”Annika Andersson tilldelas priset för bästa doktorsavhandling med följande motivering: Samhällsrelevant ämnesval, välbeskriven och relevant teorigrund, god forskningsdesign med lämplig metodkombinering och sekvensiering av delstudier, omfattande och intressant empiri, god stegvis kumulativ kunskapsbildning, lättläst och välstrukturerad framställning, bra uppläggning av sammanläggningsavhandling med en välutvecklad kappa, en god internationell exponering.”

Länk till avhandlingen: Learning to learn in e-Learning: constructive practices for development.

En kort intervju med Annika finns att läsa på Örebro universitets hemsida.

Omnämnanden för framstående doktorsavhandling

1) Omnämnande för framstående doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2009-2010

Jonas Sjöström vid Uppsala universitet för avhandlingen ”Designing Information Systems: A Pragmatic Account”

”Jonas Sjöströms avhandling har placerats på andra plats vid bedömning av doktorsavhandlingar 2009-2010 med följande motivering: Aktuellt ämnesval, god grund i ett intressant och genomtänkt teoretiskt perspektiv som integrerar relevant nationell och internationell teoriutveckling såväl inom som utanför ämnet, viktiga bidrag till teoretisering av IT-artefakten, solida kunskapsbidrag som grund för vidare forskning, en god internationell exponering.”

Länk till avhandlingen: Designing Information Systems: A pragmatic account.

2) Omnämnande för framstående doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2009-2010

Lars-Olof Lychnell vid Handelshögskolan i Stockholm för avhandlingen ”IT-relaterad verksamhetsförändring. Processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning”

”Lars-Olof Lychnells avhandling har placerats på tredje plats vid bedömning av doktorsavhandlingar 2009-2010 med följande motivering: Välavgränsade och välmotiverade forskningsfrågor, viktig analys av teorier inom och utanför ämnet, intressant forskningsdesign, välbeskriven och tydlig empiri, noggrann och transparent analys av empiri, lättläst och välstrukturerad framställning.”

Länk till avhandlingen: IT-relaterad verksamhetsförändring.

Priskommitté

Priskommittén för Börje Langeforspriset 2009-2010 har bestått av:

Göran Goldkuhl, Linköpings universitet (ordförande)
Paul Johannesson, Stockholms universitet
Rikard Lindgren, Göteborgs universitet
Anita Mirijamdotter, Linnéuniversitetet
Anne Persson, Högskolan Skövde

Börje Langeforspriset 2011-2015 sponsras av:

Sitevision logo