Pristagare Börje Langeforspriset 2011

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2011 har tilldelats

Henrik Wimelius vid Umeå universitet för avhandlingen ”Duplicate Systems: Investigating Unintended Consequences of Information Technology in Organizations”

”Henrik Wimelius tilldelas priset för bästa doktorsavhandling med följande motivering: Henrik Wimelius doktorsavhandling är välskriven och tydligt positionerad gentemot existerande litteratur. Den frågeställning som adresseras är både teoretiskt och praktiskt intressant. Metodmässigt baseras forskningsarbetet på en rigorös process som presenteras på ett reflexivt sätt. Dessutom är avhandlingens logik och struktur väl genomtänkta. Eftersom förekomsten av parallella, konkurrerande IT-system inom organisationer och verksamheter tenderar öka bidrar Henrik med värdefulla insikter och lärdomar. För hans egen del utgör avhandlingen en förnämlig kunskapsbas som med fördel kan vidare exploateras.”

Länk till avhandlingen: Duplicate systems.

En kort intervju med Henrik Wimelius finns att läsa på Umeå universitets hemsida.

Omnämnande för framstående doktorsavhandling

Omnämnande för framstående doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2011

M. Sirajul Islam vid Örebro universitet för avhandlingen ”Creating Opportunity by Connecting the Unconnected: Deploying Mobile Phone based Agriculture Market Information Service for Farmers in Bangladesh”

”M. Sirajul Islams avhandling har placerats på andra plats vid bedömning av doktorsavhandlingar 2011 med följande motivering: Sirajul Islams doktorsavhandling rapporterar ett tillämpat designprojekt med fokus på mobil teknologi och hållbara samhällsförändringar. Projektet är särskilt intressant eftersom det illustrerar hur informatikforskning kan bidra till att underpriviligerade grupper förstärks genom innovativ IT-användning. Den genomförda forskningsprocessen presenteras på ett överskådligt men samtidigt detaljerat sätt. Inte minst ger presentationen en god bild av hur olika teoretiska och praktiska spörsmål beaktats. De artiklar som utgör kärnan i avhandlingen vittnar om forskningsarbetets goda internationella exponering.”

Länk till avhandlingen: Creating opportunity by connecting the unconnected.

En kort intervju med pristagaren finns på Örebro universitets hemsida.

Priskommitté

Priskommittén för Börje Langeforspriset 2011 har bestått av:

Rikard Lindgren, Göteborgs universitet (ordförande)
Göran Goldkuhl, Linköpings universitet
Åke Grönlund, Örebro universitet
Anne Persson, Högskolan Skövde
Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Börje Langeforspriset 2011-2015 sponsras av:

Sitevision logo