Forskning

Forskning inom informationssystem bedrivs med flera olika inriktningar. Vanligen finns också utbildningsinriktningar som anknyter till forskningen vid respektive universitet.

Svenska publikationer inom informatik kan du, förutom att leta i medlemmarnas webbar, hitta genom att söka i DiVA.