Välkommen till SISA-konferens 2023

Högskolan i Borås

Agenda 9-10 oktober 2023

Program 9 oktober

12:00 – 13:00 Lunch på The Food Company i Textile Fashion Center, Borås
13:00 – 13:15 Välkommen
13:15 – 14:00 Två aktuella satsningar/projekt Borås
14:00 – 14:30 Reinventing Retail using Generative AI, Begum Firdousi Abbas, Senior Solutions Architect, Amazon Web Services.
14:30 – 15:00 Kaffe och diskussion i grupper inför panel
15:00 – 16:00 Panel med WASP-HS, KK-stiftelsen och Vinnova ”IS roll i utlysningar relaterade till digitalisering och AI”
16:00 – 16:30 Diskussion i grupper, idéer för samarbeten
16:30 – 17:15 Nomineringar till Pedagogiska priset
17:15 – 17:45 Diskussion i grupper kring pedagogik, erfarenheter
17:45 – 18:15 Nomineringar till Börje Langeforspriset
19.00 – Middag Yxhammargården, https://www.yxhammargarden.se/
Prisutdelning Börje Langeforspriset och Pedagogiska priset
Program 10 oktober  

10.00 – 12:00    Årsmöte

Dagordning – SISAs Årsmöte 2023 

 1. Närvaro
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsmötets utlysning
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 6. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 7. Val av ordförande 2025
 8. Redovisning av arbetet med Börje Langeforspriset
 9. Börje Langeforspriset: Beslut om ledamöter i priskommittén 2024
 10. Redovisning av arbetet med Pedagogiska priset
 11. Pedagogiska priset: Beslut om ledamöter i priskommittén 2024
 12. Rapport från arbetet med SISAs webbplats
 13. Rapport från arbetet med pris för bästa masteruppsats
 14. SISA 2024 Skövde
 15. Övriga frågor

12.00 – 13:00    Lunch på The Food Company.

13:00 – 14:00    Guidad tur på Borås textilmuseum (för de som är intresserade)

Hotell och vandrarhem i Borås

Nedan listar vi de hotell som ligger i Borås innerstad och på promenadavstånd till högskolan. Scandic Plaza ligger närmast, i samma kvarter som högskolan, medan Quality Hotel Grand ligger längst bort, 750 m, med en promenadtid på ca 10 minuter.

Anmälan

Du anmäler dig till konferensen och årsmötet genom kontaktpersonen för ditt lärosäte.

Sista dag för anmälan: 1 oktober.