Winner of the Langefors Prize 2021

Hannes Göbel – Designing Digital Resourcing

Motivation: Designing Digital Resourcing addresses an important aspect of digital innovation in information systems research, namely how digital resourcing systems should be designed to stimulate the discovery of digital innovations. Using an action design research approach, the thesis provides a rich empirical base and demonstrates a high degree of internal congruence inthe way it balances the study of a complex phenomenon with analytical clarity. The monograph thesis formalizes its results into a contribution to design theory in the area of digital resourcing, and is communicated to the international research community in several articles.

The prize committé consisted of Annika Andersson (Örebro University), Magnus Bergquist (Halmstad University), Darek Haftor (Uppsala University), Robin Teigland (Stockholm School of Economics) and Gustaf Juell-Skielse (Stockholm University).


Nominering kommittén Börje Langeforspriset

Priskommittén ansvarar för att bedöma avhandlingar som är nominerade för Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom informationssystem/informatik. Kommittén består av fem ledamöter. Mandatperioden för en ledamot är tre år. Förra året bestod Börje Langeforskommittén av Päivi Jokela (Linnéuniversitetet), Annika Andersson (Örebro Universitet), Magnus Bergquist (Högskolan Halmstad), Robin Teigland (Handelshögskolan Stockholm) och Gustaf Juell-Skielse (Stockholms universitet). Päivi Jokela har suttit i tre år och hennes plats behöver besättas av en ny ledamot. Ledamoten kommer att väljas av det extrainsatta årsmötet 21 maj och vi efterfrågar nu nomineringar.

För att ingå som ledamot i priskommittén krävs:

  • God erfarenhet av handledning av doktorsavhandlingar
  • Erfarenhet av bedömning av avhandlingar (opponent, betygsnämnd)
  • Erfarenhet av bedömning av vetenskapliga publikationer i internationella sammanhang

Högst en person från varje lärosäte får ingå i kommittén vid varje given tidpunkt.

Nominera en ny ledamot genom att mejla mig eller Anita Mirijamsdotter (anita.mirijamdotter@lnu.se). Motivera gärna kort hur den nominerade uppfyller kravprofilen ovan. Det går bra att nominera sig själv. För mer information om Börje Langeforspriset och kommitténs arbete, se Regelverket för Langeforspriset.


Winner of the Langefors Prize 2020

Daniel Skog – The Dynamics of Digital Transformation: The Role of Digital innovation, Ecosystems and Logics in Fundamental Organizational Change

The dissertation addresses a relevant and timely theme at the heart of the information systems discipline, namely digital transformation. Based on solid empirical research from a rich source of primary and secondary data, the thesis provides a coherent argument for how the dynamics of digital transformation can be understood and conceptualized, and does it in a way that increases our understanding for how organizational change is driven by digital innovation, inside and outside of organizational boundaries. The main contribution, the digital transformation framework, builds on a well described and motivated theoretical foundation with challenging implications for both research and practice.

First Runner Up for the Langefors Prize

Leif Sundberg – The Relation Between Digital Technology and Values: Thinking Through Multiple Technologies

The dissertation addresses an important problem area for the information systems discipline: the theoretical relationship between digital technology and value. The dissertation deepens our understanding of how values are manifested depending on the view of digital technology. The research design is very well reflected with a combination of narrative and statistical analysis of government documents and survey answers. The theoretical basis is critically examined and carefully used to position the contribution and providing insights for how values of digitalization are prioritized as well as suggestions for policies related to digital technology.

The prize committé consisted of Annika Andersson (Örebro University), Magnus Bergquist (Halmstad University), Päivi Jokela (Linné University), Gustaf Juell-Skielse (Stockholm University) and Robin Teigland (Stockholm School of Economics).


Borje Langefors-priset

This year the prize was awarded to Malin Granath for her thesis: The Smart City – how smart can ‘IT’ be?: Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development.

Motivation: Malin Granath’s dissertation takes the currently less fashionable monograph form, but uses it to excellent effect in the investigation of an important emerging topic – discourse on digitalization in the context of smart cities.  She provides a monograph with a high communication value, where the major theoretical and empirical discussions are structured, held in view, and balanced though a 200 page, 11 chapter argument. A theoretical lens integrating discourse, stakeholder and institutional theory is used to analyse both policy communication and a local smart city project. The results lend some much-needed clarity to the ambiguous ‘digitalization’ concept and expose its limited take-up in the smart city arena.

Congratulations to Malin and the other nominees, and thanks to the committee for their hard work.  Read more.

Jeremy Rose, professor Skövde university
Chair of the Börje Langefors prize committee


SISAs pedagogiska pris

Första pris

Ilia Bider, Martin Henkel, Erik Perjons och Stewart Kowalski – Stockholms universitet

Apprenticeship Simulation for Acquiring Modeling Skills and a Holistic view on the Information Systems Field

Initiativtagarna vid Stockholms universitet har tagit sig an utmaningen att utveckla ett lärande kring modelleringsfärdigheter med läraren som mästare och studenten som gesäll. Initiativet bidrar även till att vidareutveckla formerna för caseundervisning i svensk grundutbildning i informatik och informationssystem, där både formell och tyst kunskap utvecklas. Initiativtagarna har tagit sig an denna ständigt kvardröjande utmaning inom ämnet på ett kreativt och nytänkande sätt och varit generösa med att sprida sin kunskap vidare. Detta är ingredienser som gör att det sammantaget är en värdig vinnare av SISAs pedagogiska pris 2017.

 

Andra pris

Andrapris för att ha genomfört en föredömlig insats inom utbildning på grundläggande, avancerad eller forskarutbildningsnivå 2017 nationellt tilldelas Jonas Sjöström, Pär Ågerfalk, Göran Goldkuhl och Tuure Tuunanen – Uppsala universitet

Ett DSR-projekt om DSR som grund för systemvetenskaplig utbildning

Initiativtagarna vid Uppsala universitet har genomfört en unik programutveckling i form av ett projekt med stöd av forskningsfältet Design Science Research (DSR). Kombinationen av pedagogisk utveckling och forskning visar på ett föredömligt sätt hur vi som lärare och forskare kan ”leva som vi lär”. Initiativet har en gedigen lokal anknytning med en stark företagskoppling, samtidigt som sättet att utveckla programmet är överförbart till andra lärosäten. Att arbeta i enlighet med DSR-modellen innebär att en koppling till praktik och litteratur säkerställs samtidigt som metoden för design och utvärdering av projektet är unik för svensk grundutbildning i informatik och informationssystem. Sammantaget innebär detta att initiativet erhåller en andraplats i SISAs pedagogiska pris 2017.

Read more.

Christina Keller, Professor, Högskolan i Jönköping

Ordförande kommittén för SISAs pedagogiska pris

 


SISAs pedagogiska pris 2017 nominees

  • Högskolan i Halmstad: Samverkansstrimma med progression på Affärssystemprogrammet
  • Lunds universitet: Global distanskurs – MOOC – på temat digitala affärsmodeller
  • Stockholms universitet: Apprenticeship Simulation for Aquiring Modeling Skills and a Holistic View on the Information Systems Field
  • Uppsala universitet: Ett DSR-projekt om DSR (Design Science Research) som grund för systemvetenskaplig utbildning
  • Örebro universitet: Studentaktivt lärande – nya pedagogiska former för att lära sig programmera

 


Börje Langeforspriset 2017 Nominees

Sadaf Salavati 

”Use of Digital Technologies in Education”

Linnéuniversitetet

 

Eric-Oluf Svee

”Utilizing Consumer preferences to Promote Values Awareness in Information Systems Development”

Stockholms universitet

 

Malin Granath

”The Smart City – how smart can ‘IT’ be?”

Linköpings universitet


Börje Langeforspriset 2016

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2016 tilldelas Daniel Nylén vid Umeå universitet för avhandlingen ”Digital Innovation and Changing Identities”.

”Daniel Nylén tilldelas priset med motiveringen: Relevant ämnesval med hög aktualitet och tydlig förankring till ämnets internationella frontlinje. En välartikulerad forskningsdesign, god teorigrund samt rik och intressant empiri. Artiklar med mycket god internationell exponering.”

En artikel med Daniel finns att läsa på Umeå universitets hemsida.

Börje Langeforspriset 2009-2010

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2009-2010 tilldelas Annika Andersson vid Örebro universitet för avhandlingen ”Learning to Learn from e-Learning”.

”Annika Andersson tilldelas priset för bästa doktorsavhandling med följande motivering: Samhällsrelevant ämnesval, välbeskriven och relevant teorigrund, god forskningsdesign med lämplig metodkombinering och sekvensiering av delstudier, omfattande och intressant empiri, god stegvis kumulativ kunskapsbildning, lättläst och välstrukturerad framställning, bra uppläggning av sammanläggningsavhandling med en välutvecklad kappa, en god internationell exponering.”

En intervju med Annika finns att läsa på Örebro universitets hemsida.


Nationellt samarbete för bättre IT-användning

Professor Åke Grönlund vid Örebro universitet har blivit vald till ordförande för den nya Svenska informationssystemakademin, SISA. SISA ska arbeta för att samordna och uppmärksamma forskning och utbildning som syftar till bättre IT-användning. Bland annat kommer SISA att dela ut ett pris till årets bästa doktorsavhandling i informatik för att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser.

— Alla institutioner vid svenska universitet som sysslar med forskning och utbildning inom informationssystem är medlemmar, säger Åke Grönlund.

Ämnet informationssystem utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Forskningen arbetar för att göra IT-systemen så nyttiga och användaranpassade som möjligt.

— Ämnet var förut mer tekniskt betonat, men pekar i dag särskilt på användarens betydelse vid databehandling. Ett axplock av områden där vi finns omfattar design av informationsmiljöer i fordon, näthandel, e-förvaltning, hälsa och sjukvård, och mycket annat, säger Åke Grönlund.

Inom informationssystemområdet finns en rad olika inriktningar, som kan leda till olika arbeten inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

— Vanliga yrkesområden är systemutvecklare, webbdesigner, experter på olika specialområden som informationssäkerhet, projektledare, programmerare, IT-strateger, IT-arkitekter och IT-chefer. Det är också vanligt att studenter går vidare till att starta egna företag.

Svenska informationssystemakademin kommer närmast att ha en ämneskonferens i maj och i samband med det dela ut Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik.

För mer information kontakta: Åke Grönlund 070-585 1790, ake.gronlund@oru.se


SISA svarar på remiss från Högskoleverket/Statistiska Centralbyrån

Angående byte av förteckning över forskningsämnen

Högskoleverket och Statistiska centralbyrån har utarbetat en förteckning över forskningsämnen som ska tas i bruk år 2011. I denna förteckning har Systemvetenskap översatts till ”Information Science” (SCB, HSV: Förteckning över forskningsämnen, 1.2.2, Utkast 2010-10-08). Denna översättning är inte förenlig med Svenska informationssystemakademins uppfattning.

Den engelska benämningen på Systemvetenskap skall vara Information Systems.

Vi inser att HSV kan vilja begränsa mängden termer, men vi skulle helst se användning av de svenska beteckningarna Informationssystem och Informatik som synonymer.

SISA organiserar samtliga institutioner inom området informationssystem/informatik i Sverige, och ställer gärna upp som experter i HSV/SCBs fortsatta arbete.

Med vänlig hälsning

Åke Grönlund
Ordförande SISA