Svenska informationssystemakademin

Svenska informationssystemakademin bildades 2010 av universitetsinstitutioner i Sverige med syftet att skapa och tillvarata gemensamma intressen gällande forskningsinformation till studenter, praktiker, andra akademiska ämnen samt finansiärer, politiker och tjänstemän. Svenska informationssystemakademin har i huvudsak två årliga aktiviteter: en ämneskonferens samt utdelandet av Börje Langeforspriset.

Ämneskonferens

Svenska informationssystemakademin ordnar årligen en nationell med tillhörande seminarier.

Börje Langeforspriset

Börje Langeforspriset utdelas årligen av Svenska informationssystemakademin till bästa doktorsavhandling under året. Syftet med priset är att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser, utveckla och tillämpa kvalitetskriterier och därmed bidra till transparens samt att visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik. Det första priset delades ut i maj 2011.

Kassör

  • Peter Thulin, Högskolan i Borås
    Organisationsnummer 802454-1669
    Plusgiro 57 57 24-0

Styrelse

  • Gustaf Juell-Skielse, Högskolan i Borås, ordförande 2023
  • Joeri Van Laere, Högskolan i Skövde
  • Maria Spante, Högskolan Väst

Medlemmar

Medlemmar i SISA:

Dokument

Protokoll 2012

Protokoll 2013

Protokoll 2016

Protokoll 2017

Protokoll 2017

Protokoll 2018

Protokoll 2019

Protokoll 2020

Protokoll från SISA Extra ÅM 2021

Protokoll 2021

Stadgar

Protokoll 2022