Börje Langeforspriset

Börje Langefors var en pionjär inom IT och skapare av ämnet Informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling (ADB) som sedermera blivit Informatik. Han var den förste professorn i informationssystem i Sverige och en av de första i världen. Börje bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och han pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling. Börje Langefors förde fram fler än 20 doktorander till examen varav flera idag är professorer som i sin tur har fört fram egna doktorander till examen.

I syfte att hedra Börje Langefors och uppmuntra en fortsatt god forskning inom vårt ämne har SISA beslutat att årligen tilldela Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden.

Syftet med priset är att:

  • Belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser
  • Visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik/informationssystem

Regelverket för Langeforspriset kan hämtas här:

Regelverk för Langeforspriset

En priskommitté som utses av SISA:s årsmöte bedömer nominerade avhandlingar och utser årets pristagare.

Pristagare Börje Langeforspriset 2022: Andreas Hedrén vid Uppsala Universitet

Pristagare Börje Langeforspriset 2021Hannes Göbel vid Högskolan i Borås

Pristagare Börje Langeforspriset 2020Daniel Skog vid Umeå Universitet och Leif Sundberg vid Mittuniversitetet

Pristagare Börje Langeforspriset 2019Susanne Lindberg, Halmstad Högskola och Fatemeh Saadatmand, Högskolan Borås

Pristagare Börje Langeforspriset 2018: Olgerta Tona vid Lund Universitet och Claire Ingram Bogusz  vid Stockholm School of Economics

Pristagare Börje Langeforspriset 2017: Malin Granath vid Linköping Universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2016: Daniel Nylén vid Umeå Universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2015: Johan Sandberg vid Umeå Universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2014: Mathias Hatakka vid Örebro universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2013: Anders Olof Larsson vid Uppsala universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2012: Henrik Wimelius vid Umeå universitet.

Pristagare Börje Langeforspriset 2011: Annika Andersson vid Örebro universitet.