http://virtualis.se/sisa_rss.php

SISA-podden avsnitt 1

Digitialisering och automatisering – medelklassens dröm om fritid eller arbetarklassens död?

En kritisk diskussion om digitaliseringens effekter, vilka tjänar på den och vilka förlorar?

Medverkar gör Katarina Gidlund, Mittuniversitetet, Carola Löfstrand, LO och Gustaf Juell-Skielse, Högskolan i Borås.