Utbildningar

Inom informationssystemområdet finns en rad olika inriktningar, som kan leda till olika arbeten inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Vanliga yrkesområden är systemutvecklare, webbdesigner, experter på olika specialområden som informationssäkerhet, projektledare, programmerare, IT-strateger, IT-arkitekter och IT-chefer. Det är också vanligt att studenter går vidare till att starta egna företag.

I Sverige finns ett flertal utbildningar inom informatik, både på grund- och avancerad nivå.

För att ansöka till en utbildning, gå in på studera.nu. Sverige har ett centraliserat antagningssystem, alla utbildningar söks via denna länk.